Proktoloji Merkezi

Anal Bölge Hastalıkları Proktoloji Merkezimizde aşağıdaki şikayetlere yönelik tetkikler yapılır:

Makatta kanama, makatta ağrı, kaşıntı, gaz ve büyük abdest tutamama, makat ve çevresinde enfeksiyon, akıntı, kıl dönmesi gibi makat-anal bölge hastalıklarını teşhis ve tedavi eder. 

Özellikle toplumsal öğretiler, utanma, ihmal etme gibi nedenlerle ülkemizde bu bölgenin hastalıklarında geç dönemde hekime başvurulmaktadır.

Hastanemizde erken teşhis ve tedavi için Endoskopi, Nörofizyoloji, Radyoloji vb. gibi ileri tetkik imkanları; gerekirse Diyetisyen ya da Psikolog değerlendirmelerini de içeren, çok disiplinli bütüncül bakış açısı ile Proktoloji Merkezimiz hastalarımız için birçok imkanı sunmaktadır.

Proktoloji Bölümü'nde aynı gün değerlendirme ve müdahale yapılabilmektedir.

 • Hemoroid (Basur, mayasıl)
 • Makat yırtığı - Anal Fissür (Makat Çatlağı)
 • Kıl dönmesi  (Pilonidal Hastalık) 
 • Anal / Perianal Siğil (Makat Siğili ve Makat Çevresi Siğilleri)
 • Perianal Fistül ve Apse
 • Makatta kaşıntı - Anal Bölgede Kaşıntı (Anal Pruritus)
 • Gaz - Dışkı - Büyük Abdest Tutamama (Anal İnkontinens) 
 • Kabızlık 
 • Rektosel (Bağırsak Fıtığı)
 • Rektal Prolapsus (Makat sarkması)
 • Makatta Darlık 
 • Pelvik Bölge Ağrı ve Fonksiyon Bozuklukları
 • Makat kanseri - Anal Kanser 
 • Rektum kanserleri 

Hemoroid Hastalığı Nedir?

Makat bölgesinde şişlik, ağrı, kanama şikayetlerine neden olur. Şişerek dışarı çıkar ve içeriye itilemeyebilir. Meydana getirdiği şikayetlerle başlıca makat hastalıkları, kalın bağırsak ve rektum kanseri gibi birçok hastalıkla karışabilir. 

Hemoroid Hastalığı Ne Gibi Şikayetlere Neden Olur?

 • Anüs etrafında ortaya çıkan, oturmakla artabilen ağrı, şiddetli kaşıntı ve rahatsızlık hissi
 • Dışkıda kan görülmesi 

sıklıkla görülen belirtilerdendir. 

Hemoroid Nasıl Tedavi Edilir?

Toplumda önemli oranda hasta, hemoroid şikayeti ile hekime başvurmaktadır. Başta gıda seçiminin düzenlenmesi, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi gibi yöntemlerle tedavi edilebilirken; tekrarlayan, meydana getirdiği şikayetlerle yaşam tarzı bozulan hastalarda cerrahi müdahale seçeneği uygulanabilir.

Band Ligasyon, Lazer Ablasyon, arteriyel sistemin bağlanması, cerrahi olarak çıkarılması gibi birçok yöntem uygulanabilir.


Anal Fissür (Makat Çatlağı - Makat Yırtığı)

Anal Fissür (çatlak, yırtık); makat-anüs içi mukozal örtüsünde meydana gelen ağrılı, kanamalı, rahatsızlık verici bir hastalıktır. Hastalık genelde makat bölgesinde oluşan, büyük abdest ile artan ağrı ve büyük abdest sonrası taharetlenme ile parlak, damla damla kanama ile kendini gösterir.

Anal Fissür sık görülen, yaşam kalitesini azaltan bir hastalıktır. Akut ve kronik hali mevcuttur. 

Akut (ani) gelişen hastalık medikal tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Kronik hale gelmiş, kalıcı şikayetlere neden olan hastalıklarda medikal tedaviye cevap vermeyen durumlarda Botilinum Toksini ve cerrahi tedavi denenebilir.

Kronik Anal Fissür tedavisinde; 6-8 haftalık medikal tedavi, analjezi ve oturma banyosu ile iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Botilinum Toksini bu tedavi sonrasında uygulanabilir. 4-6 hafta beklenmelidir. Cevap vermediği durumda cerrahi yöntem seçilmelidir.

Kronik Anal Fissürün altın standart tedavisi halen Lateral İnternal Sfinkterotomidir (LİS). Olası tüm alternatif tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin LİS ile kıyaslanması gerekmektedir. Tekrarlama oranı %0-30 arasında değişir. Cerrahi sadece medikal tedaviye cevap vermeyen vakalarda seçilerek ve özellikli teknikler düşünülerek uygulanmalıdır. Makat bölgesinde operasyonu olan olgularda anal manometri işlemi gerekebilir. Medikal seçenekler:

 • Nifedipin, 
 • Botilinium, 
 • Antibiyotik, 
 • Topikal İyodin vb.dir

Kronik Anal fissür tedavisinde Lateral internal Sfinkterotomi ile hastalar sağlığına kavuşur.Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Hastalığı Nedir?

Kıl köklerinin çeşitli nedenlerle kılların cilt altı dokulara yerleşerek orada reaksiyon meydana getirmesi Kıl Dönmesi Hastalığı olarak isimlendirilir. En sıklıkla kuyruk sokumu, koltuk altı, erkeklerde sakal bölgesi, kasıklarda yerleşebilir. 

Yaşam tarzı, vücut yapısı, şişmanlık, terleme vb. gibi birçok nedenle kıl dönmesi iltihaplı ağrılı ve akıntılı bir hal alabilir.

Kıl Dönmesi Hastalığında Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Kıl Dönmesi çok çeşitli şekillerde tedavi edilir. Dışarıya drenajı, iltihaplı alanın çıkartılması için neredeyse yüzlerce cerrahi girişim şekli tanımlanmıştır. Hastalığın nüksetme potansiyeli %30’lardan fazla olabilir. Bu tür ameliyatların sonrasında bakımda; oturmama, bacakları açarak yürüme gibi yapılması güç önlemler vardır.

Kıl Dönmesinde Ameliyatsız Tedavi Nasıl Olur?

Bu uygulamalar için ameliyathaneye ihtiyaç yoktur. Lokal anestezi ile sinüs ve ilgili alan ağrısız hale getirilir. Kısa sürelidir ve işe dönüş aynı gün mümkün olabilir. İşlem alanın temizliğini takiben içerisine fenol uygulaması, gerekirse fistül yolunun kontrolü için lazer uygulaması gibi işlemlerle sonlandırılabilir. Takriben yarım saatten kısa süren zamanda sinüs alanı kapatılabilir.

Gaz ve Büyük Abdest Tutamama (Anal İnkontinans) Nedir?

Anal İnkontinans bağırsak içeriğin çıkarılmasının kontrolünün kaybına denir.

Makat kontrolünü sağlayan iç ve dış sıkma kaslarının kontrolünün kaybı ile bağırsak içeriğinin çıkartılmasının kontrolünün kaybı olabilir. Bu durum başlıca makat kaslarının zarar görmesi nedeniyle özellikle anal bölge cerrahisi, hemoroid, fissür, fistül, doğum sonu travmaları (tüm doğumlarda %30'a kadar oluşabilir; bu hastaların %10'unda da inkontinans gelişir) sonrasında meydana gelebilir. Beyinden, sinir yollarından kaynaklanan nedenlerle veya psikolojik olarak kontrol kaybının yaşanması mümkündür. Anal kasların kontrol kaybının yaşandığı hastalarda yaş, uyum, kültürel değerlendirme vb.nin içeriği oluşturduğu yönlendirme ile tedavi planlanır; egzersiz, diyet yoluyla dışkı kalitesinin değiştirilmesi, zaman ayarlamalarından protez yerleştirilmesine, kas onarımlarından kaydırma fleplerine kadar sofistike ameliyat tekniklerine kadar değişebilir.


Makatta Kaşıntı - Anal Bölgede Kaşıntı (Pruritus Ani) Nedir?

Makatta kaşıntı makat bölgesinde bezdirici, rahatsız edici, zaman zaman utandırıcı hale gelebilen bir rahatsızlıktır. Sıklıkla uzunca bir süre görülen bu durum paraziter hastalıklardan deri hastalıklarına kadar çok sayıda nedene bağlı olabilir.

Makat kaslarının kontrolünün kaybı; anal fissür, hemoroid gibi anal bölge hastalıkları da önemli nedenlerdir.

Hastalığın şiddeti saptanması; anoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi, dışkı analizi, deri biyopsisi ya da alerji testi gibi çeşitli tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle tedavi yöntemleri çok yönlü olabilir.

Perianal Apse ve Enfeksiyon Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Anal Apse, anal bölgedeki bezlerin enfeksiyonudur. Bunlar bulundukları yerdeki dokuları kat ederek çeşitli bölgelere uzanabilirler. Bu dokuların içerisinde kalarak ağrı, ateş, halsizlik, terleme gibi birçok şikayet meydana getirebilirler. Sık sık tekrarlamaya yatkınlıkları nedeniyle halsizlik, ağrı, makatta kaşıntı, kötü kokulu akıntı, kanama nedeni olabilir. Basitçe tüm apseler gibi dışarıya boşaltılmalıdırlar. 

Makat Bölgesinde İrinli Akıntı - Perianal Fistül (Ano Rektal Fistül - Anal Fistül) Nedir?

Perianal Fistüller, anal apselerden oluşurlar; cilde açılırlar. Çok şiddetli ağrı, ateş, hareket kısıtlılığı, kaşıntı, uç verdiği bölgeden kötü kokulu akıntı, oturma güçlüğü, halsizlik meydana getirirler. Perianal fistül tipleri çeşitli şekil ve yapıda oluşabilirler. Makat bölgesinde ve ciltte açıldığı yere göre isimlendirilir. Endoskopik değerlendirme, mutlaka rektumun ve çevre dokuların değerlendirilmesi için şarttır. Travma, Verem hastalığı, Chron hastalığı, kanser, radyasyon, çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak gelişebilir. Klasik bir Perianal Fistülün bu durumda tipi ve nedeni belirlenmelidir, çok farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Önce fistül yolunun ortaya konması gerekir. Bu yolun içerisi temizlenir.

Anal Fistül tedavisinde LİFT (İntersfinkterik Fistül Traktı Ligasyonu) Bu yöntemde fistül yolu kaslar arasından bulunur; her iki tarafı bağlanarak cilde açılan kısmı kürete edilir.  Anal Fistül tedavisinde Anal Fistül Plug bir diğer yöntemdir. Bu yöntemde de başarı oranları %25-80 arası değişmektedir. Uzun dönem sonuçları yetersizdir.


Anal Fistül Tedavisinde Ameliyatsız Tedavi Mümkün Müdür?

Anal Fistül tedavisi, fistül tipi, fistül yolu uzunluğu, beraberinde apse oluşumu vb. gibi birçok nedene göre değişebilir.

Anal Fistül tedavisinde Diod Lazer yöntemi lokal anestezi ile yapılabilir. Daha sonra Diod Lazer kullanılarak 1470 nm dalga boyunda lazer ışını sağlayan ince bir kateter ile fistül içerisine girilir. Yakarak çıkılır.

Anal Fistül Tedavisinde İstenmeyen Sonuçlar - Komplikasyonlar Nelerdir?

Anal Fistül tedavisinde komplikasyonlar içinde en çok rahatsız edici olanı Anal İnkontinansdır. Bu nedenle tüm tedavi yöntemlerinin uygunluğu dikkatle gözden geçirilmelidir. Apse tekrarı, fistül oluşumu en sık görülen diğer durumlardır.

Anal Siğil – Makat Siğili – Anal Kondilom - Kondiloma Akuminata Nedir?

Anal Siğil; HPV denen bir virüsün anal bölgede meydana getirdiği bir hastalıktır. Büyüme ve bulaşma riski olan, sıklıkla cinsel yolla bulaşan bu hastalık farklı yollarla da gelişebilir; örneğin doğumda anneden çocuğa bulaşma riski mevcuttur.

Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklarda olduğu gibi sıklığı son yıllarda daha fazla artmaktadır. Özellikle homoseksüel ilişki önemli bir risk faktörüdür. Normal cinsel yolla da bulaş riski mevcuttur.

HPV veya ‘’Human Papilloma Virüs’’ HPV-6, HPV-11, HPV-16 veya HPV-18 olarak adlandırılan virüslerle bulaşır. HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33, HPV-35, HPV-39, HPV-45, HPV-51, HPV-52, HPV-56, HPV-58 ve HPV-59 olmak üzere toplam 12 adet HPV tipi onkojen veya kanserojen virüs mevcuttur.

Cinsel organ kanserleri (penis, vajina) ve rahim ağzı kanserine neden olabilir


Makat Siğilinin Belirtileri Nelerdir?

Özellikle anal bölgede, makat çevresinde belli bir büyüklüğe ulaşmadan bulgu vermeyebilir. Büyüyerek kondilom halini aldığında ise ıslaklık, kitle bası ağrısı oluşturan karnabahar görüntülü bir hal alabilir.

Tanısı için yüksek ışıkla aydınlatılmış şekilde boğaz kültürü, anal sürüntü, idrarda sürüntü kültürü alınabilir. HIV, frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar da tetkik edilmelidir.

Anal Siğil tanısında boya yardımlı muayene anoskopi, rektoskopi gibi endoskopik tetkikler gerekli olabilir.


Anal Siğil - Anal Kondilom - Makat Siğili Tedavisi Nedir?

Erken teşhis ile kısa süren tedavilerle kolaylıkla işe dönüş sağlanabilen tedaviler yapılabilir. Siğil yakan; podofillin, biklorik asetik asit, triklor asetik asit vb. gibi ilaçlar ile siğil bölgesine uygulamalar yapılabilir. Cerrahi tedavi, tam olarak çıkartılabilse de tekrar görülebilir. Anestezi gerektirebilir.

Makat Sarkması - Rektal Prolapsus da Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Nelerdir?

Rektal Prolapsus; rektum duvarının tam kat olarak makattan dışarıya doğru sarkmasıdır. Makat sarkması genelde her tuvalet sonrası tekrarlayıcı şekilde görülen sıkıcı kanamalı, ağrılı, ileri dönemlerde makat kaslarının kontrolünün kaybı ile sonuçlanabilen bir durumdur. Yaş ve cinsiyet nedeniyle genelde ihmal edilir, erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Karından ve makattan yapılan çok çeşitli ameliyatlar vardır.

İdrar Yolundan Gaz - Büyük Abdest - Dışkı Gelmesi - Rektovaginal Fistül Nedir?

Gaz veya büyük abdest gibi bağırsak içeriğinin döl yolundan (vajenden) gelmesine Rektovaginal Fistül denir. Tanı da gelen bağırsak içeriği veya boya ile konulur. Tekrarlayıcı kokulu akıntılı mayi ve sık enfeksiyon en önemli şikayet nedenidir. Makat ve vajen bölgesindeki delik genişliği, öncesinde radyoterapi almış olması, yaş, cerrahi yapılmış olup olmaması tedaviyi ve şeklini etkiler.

Rektosel Nedir?

Makat dış duvarının döl yoluna sarkması ve dolgunluk oluşturmasına Rektosel ismi verilir. Rektosel, makat duvarının sarkma derecesine göre çeşitli şikayetler oluşturabilir. Dışkılama bozuklukları, dışkının tam boşaltılamaması, elle boşaltma zorluğu, idrar tutamamaya neden olabilir. Rektosel hastalığında şikayet derecesine göre operasyon yapılabilir.  

Kabızlık ve Dışkılama Bozuklukları

Kabızlık, dışkılama süresinin belli bir zaman geçmesine rağmen yapılamamasıdır. Maalesef diyet özellikleri, yaşam tarzı, yaşlı nüfusun artması, şehir hayatı gibi birçok nedenle günümüzün hastalığı haline gelmiştir. Dışkı kalitesinin değerlendirilmesi, dışkılama zamanı, içeriği, diyet özelliklerinin irdelenmesi gibi basit uygulamalardan sofistike tetkik ve ameliyatlara kadar çeşitli tedaviler yapılabilir.

Ostomi - Stoma Problemleri

Ostomi (Stoma Açılması), bağırsakların karın duvarına ağızlaştırılarak boşaltım yapılmasının sağlanmasıdır. Başlıca kalın barsağın karın duvarına ağızlaştırılmasına Kolostomi, ince bağırsakların ilk kısmının ağızlaştırılmasına  Jejunostomi, son kısımlarının  açılmasına ise İleostomi denir. Başlıca stoma problemleri; fıtık, prolapsus, stenoz (daralma), kanama, tıkanmadır. Ostomi bakımı hastanın hayat kalitesinin artırılmasının yanı sıra sosyal kabulü, uyumu vb. birçok noktada son derece önemlidir.

Özellikle ostomi nedenli fıtıklaşmalar, kanama ve daralma acil sorunlar meydana getirebilir. Ostomi ile ilgili torba yara bakımı, cilt bakımı, kapatılma zamanlaması ve değerlendirilmesi özellik arz eden uzmanlık konularıdır.


Anal Kanser

Makat kanseri (anal kanser), tüm kalın bağırsak tümörlerinin %5'ten azını oluşturması nedeniyle, anal bölgenin seyrek görülen bir rahatsızlığı olarak değerlendirilebilir. Sıklıkla makatta kanama, ağrı, ileri dönemlerde gaz ve gaita tutamama gibi birçok sıkıntılı tabloyla başvurulabilir; seyrek görülmesi nedeniyle geç tanı alınabilir, ihmal edilebilir. Tanısı biyopsi ile konulur, erken tanı tedavi aşamalarında çok önemlidir.


Anal Bölge Hastalıkları - Proktoloji Merkezimizde Yapılan Testler

 • Endo-anal ultrasonografi
 • Defekografi,
 • Anal manometri,
 • Anal biofeedback, 
 • Nöromodülasyon, sinir -uyarı testleri, 
 • Perkütan Tibial Sinir Stimülasyonu,
 • Anoskopi,
 • Kolonoskopi işlemleri yapılmaktadır.

PROKTOLOJİ MERKEZİ DOKTORLARI
MUSTAFA UYGAR KALAYCI
Profesör Doktor