Radyolojik Teşhis Ve Tanı Merkezi

Tedavi tanı ile başlar. Tıbbi görüntüleme modern tıbbın en önemli unsurlarından biridir. Bilgisayarların tıbbi uygulamalarda kullanılmasıyla birlikte görüntüleme yöntemleri hızla çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Hastanemiz en modern görüntüleme cihazları ile, MR, BT, Ultrasonografi, Röntgen, Floroskopik tetkikler, Mamografi, Vasküler Görüntüleme(Anjiyografi) gibi işlemleri deneyimli bir ekiple gerçekleştirmektedir. Medicine Hospital Radyoloji Bölümü acil servis,yoğun bakım üniteleri ve yatan hastalarımız için kesintisiz hizmet sağlamaktadır.Tüm güncel tanısal ve girişimsel uygulamaların büyük titizlikle gerçekleştirildiği bölümümüzde, talep edildiğinde başka merkezlerde gerçekleştirilmiş olan görüntülerde yeniden değerlendirilmektedir.

Merkezlerinde Sunulan Teşhis Amaçlı Cihazlar

-3 TESLA MR

Yeni Nesil Slient 3.0 Tesla Sentetik MR

Sessiz MR Çekimi 

Hasta çekim deneyimine damgasını vuran “SESSİZ MR” çocuk hastalar için atılan önemli bir adım olmaktadır. Özellikle çocuk hastalar için anestezi vermeden çekim yapmayı mümkün kılabilen bu teknoloji, dayandığı hızlı donanımsal tasarım ve yazılımlar sayesinde hastanın hareket etmesinden doğan görüntü bozukluklarını gidererek üstün imaj kalitesini de beraberinde getiriyor.

Geniş Hasta Tüneli 

70 cm geniş tünel açıklığı, daha geniş hasta masası, daha ferah aydınlatma ve iç havalandırma sistemleri, daha hafif ve esnek yapıdaki yüzey koilleri ve tek çekimde birden fazla görüntüleme işlemini kısa sürede tamamlayabilen ileri yazılımlar...

İğnesiz Uygulamalar

Hasta dostu “İğnesiz Uygulamalar” konsepti kapsamında, hastaya kontrast madde (ilaç) enjeksiyonu yapılmaksızın MR anjiyografi yapılabilmesi, özellikle gebe, çocuk hastalarda ve böbrek yetmezliği sorunu yaşayan hastaların da görüntülenebilmesi için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Hasta Konforunu Ön Plana Çıkaran Tasarım

Hasta konforu düşünülerek tasarlanan yüzeyel koiller ve hasta masası sayesinde özellikle obez hastaların çekimleri artık çok daha konforlu...  Bu tasarım sayesinde, tüm MR çekimleri hasta tüneli içerisine ister kafa önce ister ayak önce girecek şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Nefes Tutmasız Çekimler

Yeni nesil yazılımlar sayesinde MR çekimi sırasında nefes tutmakta zorlanan hastaların, nefes tutmadan MR çekimlerinin yapılması artık mümkün.

Yeni Nesil Yazılımlar

İnme ve mikro kanama vakalarında, ileri nöroloji yazılımlarını üzerinde barındıran MR cihazımız ile erken teşhis hayat kurtarıyor.

-1,5 T MANYETİK REZONANS

- ÇOK KESİTLİ 128 DEDEKTÖR TOMOGRAFİ

128 kesitli BT cihazları ile tetkikin hızı artmış ve cihazın oluşturduğu görüntülerin kesit kalınlıkları incelmiştir. Tek bir nefes tutma süresi ile tüm vücut bölgesi ince kesitlerle taranabilmekte; aralıksız alınan kesitlerin bilgisayarda işlenmesiyle farklı planlarda kesitler, 3 boyutlu anatomi ve detay ortaya konabilmektedir

KORONER BT ANJİYOGRAFİ

“Kalp BT Anjiyografi” yada “Koroner BT Anjiyografi” ile kalbi besleyen damarlar saniyeler içinde görüntülenebilmektedir. “Koroner BT Anjiyografi” erken tanı imkanı ve kalp krizi geçirmeden tedavi şansı sunmaktadır. Klasik kasık ya da kol anjiyografisinden farklı olarak atardamarlar yerine kol toplardamarı ilaç uygulaması için kullanılmaktadır. Bu yöntem ile kalbi besleyen damar darlık ve tıkanıklıkları ile birlikte damar cidar yapısı ve darlık oluşturan plak özellikleri değerlendirilmektedir.

QCT (Kemik Yoğunluğu Ölçümü)

“Osteoporoz” yani kemik erimesi kadınlarda menopoz sonrası kemik kütlesindeki kayıp ile birlikte kırık riskini arttıran en önemli etkendir. “Osteoporoz” tanısında kullanılan ana iki yöntem DEXA ve QCT’dir. QCT yöntemi diğer yöntemlere göre daha doğru kemik yoğunluk ölçümü sağlar ve DEXA yönteminde kireçlenmelerin yol açtığı hatalar en aza indirilir. QCT ile bilgisayarlı tomografi kullanılarak kemik mineral yoğunluğu sayısal olarak belirlenir.

BT Anjiyografi Uygulamaları

BT anjiyografi , bilgisayarlı tomografi ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiyografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında detaylı bilgi veren bir yöntemdir. BT anjiyo damarlardaki daralma, tıkanıklık, anevrizmalar, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve diğer damar hastalıklarının tanısında kullanılabilen bir testtir.

Ultrasonografi (US),

Renkli Dopler Ultrasonografi (RDUS),

Konvansiyonel Röntgen,

Panoramik Röntgen,

Digital Mamografi.

Multiparametrik Prostat MR

3 Tesla MR sayesinde prostat bezi normal yapısı, fonksiyonu ve fizyolojisi ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Anatomik, fonksiyonel ve fizyolojik prostat görüntülemesi “multiparametrik prostat MR” olarak isimlendirilmektedir. 3 Tesla MR, prostatta yüksek çözünürlük ve yumuşak doku kontrastı ile kanserlerin görünür hale gelmesini sağlayarak ileri tanı ve tedavi yaklaşımını belirlemektedir.

Prostat Manyetik Rezonans – Ultrason Füzyon Biyopsi

3 Tesla MR cihazı ile “multiparametrik prostat MR” incelemesinden sonra elde edilen bilgiler biyopsi işlemleri için kılavuzluk eder. Transrektal ultrason ile multiparametrik prostat MR verisi özel yazılımlarla birleştirilerek “füzyon” ismi verilen birleşik görüntü elde edilir. Füzyon görüntüler kullanılarak hedefe yönelik biyopsi işlemi gerçekleştirilir.

Histerosalpingografi (İlaçlı Rahim Filmi)

İlaçlı rahim filmi olarak da bilinen histerosalpingografi tetkiki rahim boşluğunu ve uterin tüp denilen kanalları değerlendirmek için gerçekleştirilir. Kısırlık araştırmasında ve tüp bebek tedavisi öncesi sıklıkla başvurulan bir tetkiktir. Filmde herhangi bir tıkanıklık darlık ya da yapışıklık saptanmayan olgularda kanallardan geçen kontrast madde normal yolla gebelik şansını arttırmaktadır.

İleri Nöroradyoloji Uygulamaları (Mr Spektroskopi, Difüzyon Tensör Traktografi, Bos Akım)

MR Spektroskopi ortamda değişik doku yapılarının biyokimyasal yapıtaşları hakkında analiz yapan ileri MR inceleme yöntemidir. MR Spektroskopi ile beyinde, meme dokusunda ve prostatta iyi huylu kötü huylu oluşum ayrımı yapıldığı gibi, tedaviye yanıt da değerlendirilir. 

Beyinde yerleşik tümörlerin operasyon öncesi beyinde yerleşik sinir yollarına yakınlığının bilinmesi önemlidir ve bir diffüzyon MR tekniği olan DTI ile MR traktografi yapılarak sinir yolları haritalandırılabilir. 

BOS Akım MR tetkiki, temel olarak bazı hidrosefali çeşitlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklarda dolaşan beyin omurilik sıvısının (BOS), dolaşım bozukluklarında tanı ve tedavi etkinliğini değerlendirmede kullanılmaktadır.

Batın Mr Uygulamaları (Mr Kolanjiyografi, Mr Enterografi, Mr Defekografi)

Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi (MRCP), hepatobiliyer ve pankreatik sistemlerin (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve pankreas kanalı) anatomisi ve hastalıkları hakkında detaylı bilgi verebilen noninvaziv bir görüntüleme yöntemidir. Safra yolları ve pankreas yollarında olabilecek, taş, darlık, tümör basıları gibi durumları ortaya koymak için kullanılır. MRCP, girişimsel bir işlem değildir, sadece teşhis amacı ile kullanılır. 

MR Enterografi, ince bağırsakların görüntülenmesinde kullanılan bir incelemedir. Enflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit), mide bağırsak kaynaklı kanamalar, polip, tümörler bağırsak tıkanıklıkları, ince bağırsak emilim bozuklukları (malabsorbsiyon sendromları; Çölyak, Whipple hastalıkları), karın ağrısı, ishal, gizli kanama, kilo kaybı gibi açıklanamayan GIS şikayetleri, ve kapsül endoskopi öncesi ince bağırsak darlıklarının dışlanmasında kullanılmaktadır.

MR Defekografi, kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama sorunlarını ve makattan bağırsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir radyolojik incelemedir.

Mr Anjiyografi Uygulamaları

MR anjiyografi, insan vücudunda bulunan damarların detaylı bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan MR çalışmasıdır. MR Anjiyografi çekimi özellikle damar hastalıklarında tanı koymak için kullanılır. Uygulama ilaçlı ve ilaçsız şekilde yapılarak net görüntüler oluşturulur.

İleri Kas-İskelet MR ve BT Uygulamaları

(MR Artrografi, Kıkırdak Haritalama, Gut Hastalığında Görüntüleme)

MR Artrografi, eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemidir. MR artrografide normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülenmesi sağlanır. Kontrast madde eklem içine ince bir iğne ile verilir ve eklem kapsülünde şişme sağlanır. Kısa bir bekleme süresinden sonra MR incelemesi yapılır. MR kıkırdak haritalama, eklemlerin yüzeyini kaplayan kıkırdak dokunun özel tekniklerle incelenmesi ve erken dönem hasar alanlarının tespitinde kullanılır. Ayrıca, kıkırdak zedelenmeleri tedavi edildiğinde (mikrofraktür veya kondrosit transferi gibi), tedaviye yanıt ve rutin takip sürecinde kontroller yine kıkırdak MRG ve haritalama metodları ile gerçekleştirilebilir.

Çift enerjili spektral BT ile gut hastalığında kristaller yumuşak doku ve kemiklerden ayırt edilebilir ve renkli harita olarak sunulur. Çift enerji spektral BT ile normalde metal varlığı nedeniyle artefakt olarak isimlendirilen ve görüntü de istenmeyen gürültüden kurtulmak mümkündür. Bu sayede metal cisimlerin çevresindeki kemik ve yumuşak dokular daha doğru biçimde değerlendirilebilmektedir.

Daha fazla bilgi için: Medicine Hospital Çağrı Merkezi - 444 0 205

RADYOLOJİK TEŞHİS VE TANI MERKEZİ DOKTORLARI
ALİ KEMAL GÜLEÇ
Doktor Öğretim Üyesi
EMİNE FİLİZ SAĞATLI
Doktor Öğretim Üyesi
HATİCE ÇAKAR
Doktor Öğretim Üyesi
HEYDAR HUSEYNOV
Doktor Öğretim Üyesi