Torasik Aort Anevrizması

>TORASİK AORT ANEVRİZMASI

Aort, vücuttaki en büyük atardamardır ve oksijen bakımından zengin kanı kalpten vücudun tüm bölgelerine taşır.

Aortun göğüsten inen kısmına Torasik Aort denir ve devamında karından aşağı doğru ilerleyen kısım abdominal aort olarak adlandırılır.

Torasik Aort Anevrizması nedir?

Aort damarının duvarı zayıfladığında, kalpten kan pompalandığı zaman normalden daha fazla genişler veya şişer, bu durum aort anevrizmasına neden olur. Bu şişkinlik ya da balon şu şekilde tanımlanabilir:

Fusiform: Aortun bir bölümünde tüm kenarların eşit olarak genişlediği, düzgün şekilli anevrizmadır.

Sakküler Anevrizma: Aortun duvarının bir tarafında zayıflamış bir bölgesinde oluşan küçük, sarkık kesecik tipi anevrizmadır.

Aortun herhangi bir yerinde anevrizma gelişebilir; anevrizma, geliştiği bölüme göre isimlendirilir:

- Aortun karın içinden geçen bölgesinde meydana gelen anevrizmalara Abdominal Aort Anevrizmaları denir .

- Göğüs bölgesinde meydana gelen aort anevrizmalarına Torasik Aort Anevrizması denir. Torasik Aort; aort kökünü, çıkan aortu, arkus aortayı veya inen aortu içerir.

- Aortun hem karın hem de göğüsten inen bölümünde oluşan anevrizmalara Torakoabdominal Aort Anevrizmaları denir .

Torasik aort anevrizması ciddi midir?

Torasik Aort Anevrizması ciddi bir sağlık riskidir, çünkü bulunduğu yere ve büyüklüğüne bağlı olarak, rüptüre olması veya diseksiyon sonucunda hayatı tehdit eden kanamaya neden olabilir. Zamanında tespit edilen Torasik Aort Anevrizması genellikle cerrahi veya daha az invaziv tekniklerle onarılabilir.

Küçük anevrizmalar aşağıdaki durumlarda risk teşkil eder:

Anevrizma bölgesinde aterosklerotik plak (yağ ve kalsiyum birikintileri) oluşumu

Bölgede bir pıhtı (trombüs) oluşması; inmeye neden olur, anevrizma boyutunu arttırıp diğer organlara bası yapmasına neden olur ve bu da ağrıya neden olur.

Aort Diseksiyonu (aort tabakalarının yırtılması), ölümcül bir komplikasyon ve tıbbi olarak acil bir durum.

Anevrizma Rüptürü; sebebi arter duvarının bu noktada çok ince ve kırılgan olmasıdır; bu nedenle de stres altında patlayabilir. Aort anevrizmasının ani yırtılması hayatı tehdit edici olabilir ve tıbbi acil bir durumdur.

Aort Diseksiyonu nedir?

Aort diseksiyonu, aort tabakaları yırtılıp birbirinden ayrıldığında meydana gelir. Aort anevrizmasının varlığı, aort diseksiyonu olma riskinizi artırır, ancak aort diseksiyonu, aort anevrizması olmayan kişilerde de ortaya çıkabilir.

Aort diseksiyonu aniden ortaya çıkabilir ve göğsünüzde veya sırtınızda şiddetli, keskin, yırtılma tarzı bir ağrıya neden olabilir. Yine de, tüm anevrizmalar gibi aort diseksiyonu belirti vermeyebilir.

En yaygın nedeni yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonda artmış kan akışı nedeniyle aort duvarının katmanlarını birbirinden ayırır. Erken tedavi edilmezse, aort diseksiyonu aortun duvar yapısını zayıflatır ve zayıflamış alandan aortun esneyip balon gibi şişmesine neden olarak Torasik Aort Anevrizmasına yol açabilir.

Torasik Aort Anevrizması veya Aort Diseksiyonu belirtileri yaşarsanız, derhal doktorunuza bildirin. Tedavi edilmezse, bu koşullar ölümcül bir kopmaya yol açabilir.

Aort Diseksiyonu belirtileri:

En yaygın semptom: Göğüste şiddetli ağrı (önde, sırtta veya her ikisinde de)

Daha az yaygın semptomlar: Karında ağrı, bir veya her iki bacakta uyuşma, halsizlik, bilinç kaybı ve inme belirtileri.

Bu belirtilere sahipseniz, acil yardım çağırın (112'yi arayın).

Torasik Aort Anevrizmasına neden olan nedir?

Torasik Aort Anevrizmalarınının nedeni çoğunlukla aterosklerozdur (atardamarların duvar yapısına zarar veren damar sertleşmesi ). Atardamarlarınızın normalde iç kısmı pürüzsüzdür ancak yaşlandıkça ateroskleroz gelişebilir. Ateroskleroz meydana geldiğinde, arter duvarlarında ateromatöz plak adı verilen yapışkan bir madde oluşur. Zamanla, aşırı plak aortun sertleşmesine ve zayıflamasına neden olur. Ateroskleroz riskiniz şunlar artırır:

Sigara

Yüksek tansiyon

Yüksek kolesterol 

Fazla kilo

Ailenizdeki kardiyovasküler veya periferik vasküler hastalık öyküsü(kan damarlarının daralması)

Bazı hastalıklar aort duvarının katmanlarını da zayıflatabilir ve Torasik Aort Anevrizması riskini artırabilir:

Marfan sendromu (genetik bağ dokusu bozukluğu), Loeys – Dietz ve diğer ailesel bağ dokusu hastalıkları

Spesifik olmayan diğer bağ dokusu bozuklukları (ailede anevrizma öyküsü ile karakterize edilir)

Biküspit aort kapak varlığı

Enfeksiyonlar

İnflamatuar hastalık

Nadiren, Torasik Aort Anevrizmasının nedeni ciddi bir düşme veya araba kazası gibi travmalar olabilir.

Yaşlandıkça Torasik Aort Anevrizması gelişme riski artar. Kadınlardan daha fazla erkeğe Torasik Aort Anevrizması teşhisi konur ve genellikle genç yaşları etkiler.

Son araştırmalar, önemli miktarda anevrizmanın ailesel paternlere sahip olduğunu veya önceki nesillerden miras alındığını göstermektedir. En iyi koruyucu taramaların tamamlandığından emin olmak için ailenizde aort anevrizması öyküsü olup olmadığını doktorunuza söylemeniz önemlidir.

Torasik Aort Anevrizmasının belirtileri nelerdir?

Torasik Aort Anevrizmaları genellikle fark edilmez, çünkü hastalar nadiren herhangi bir semptom hisseder. Torasik Aort Anevrizması olanların sadece yarısı semptomlardan şikayet ederken, olası uyarı işaretleri şunları içerir:

Çenede, boyunda ve sırtın üstünde ağrı

Göğüs veya sırt ağrısı

Öksürük, ses kısıklığı veya nefes almada zorluk.

Eklenme Tarihi: 07 Oca 2021