Türkiye’de sayılı hastanede bulunan Hibrit Ameliyathanelerden biri de Medicine Hospital’da yer almaktadır.

GE Healthcare Discovery IGS 730 sistemi, hibrid ameliyathane ortamı için özel olarak tasarlanmış olup, radyolojik incelemelerde gerekli olan tüm projeksiyonları yapabildiği gibi hasta vücudunun her noktasına ulaşabilecek ve tüm vasküler tetkik ve tedavi işlemlerinin yapılmasına imkan veren, yere veya tavana sabitlemesi olmayan tamamen mobil bir yapıya ve bundan kaynaklanan çok esnek bir hareket kabiliyetine sahiptir. Sistem tekerlekli kayar gantrisi sayesinde zemin üzerinde serbestçe ilerler ve sisteme ait monitörler hasta masasının istenen her noktasında konumlandırılabilir. Böylelikle hastanın etrafında her noktadan işlem yapılabilir ve kullanıcıya büyük bir çalışma esnekliği sağlanmış olur. Sistemin 11 farklı geri çekilme ve 2 adet park pozisyonu bulunmaktadır.

Discovery 730 sistemi ile ameliyathane ortamında tüm anjiyografik görüntülemeler ve işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca iş istasyonundaki yazılımlar sayesinde BT benzeri görüntüleme, 3D roadmap, multi-modality fusion, otomatik pozisyonlama gibi ileri düzey özellikler kullanılabilmektedir.

Bunlara ek olarak Discovery 730 sistemi piyasadaki en yüksek DQE değeri sayesinde en düşük doz ile en yüksek görüntü kalitesi elde edilmesini olanak sağlar.

Discovery 730 ile tüm serebral, torasik, abdominal, periferik, kardiyak ve non-vasküler ve kardiyovasküler cerrahi(tüm abdominal ve torasik endovasküler aort girişimsel işlemleri) aplikasyonları yapılabilmektedir. Aşağıda Discovery IGS 730 Anjiyo Sistemi ile yapılabilecek bazı işlemler listelenmiştir. Bu işlemlerin hepsi Hibrid anjiyo sistemi, iş istasyonu ve ileri düzey yazılımlar aracılığıyla “Planlama-Girişim-Değerlendirme” iş akışı şeklinde yapılabilmektedir. 

 • Anjiyografi
 • Balon anjiyoplasti ve stentleme
 • Embolizasyon & Kemoembolizasyon
 • Aort Anevrizma Tamiri (EVAR&TEVAR) / CHEVAR (Chimney+EVAR) / Debranching Surgery+EVAR or TEVAR + FEVAR (Fenestre greftleme)
 • Periferik Damar Hastalıklarının endovasküler tedavisi (CTO, vb.) + by-pass 
 • Diyaliz girişimleri (Fistül, kalıcı kateter vs.)
 • Radyofrekans / Mikrodalga ablasyon: kanser hücrelerinin öldürme amaçlı radyofrekans enerjisinin kullanımı.
 • Tromboliz
 • Transjügüler intrahepatik porta-sistemik şant
 • Venöz Hastalık Tedavileri
 • Biyopsi ve tüm iğne girişimleri 
 • PCI (Perkütan Koroner Girişimler), TAVI, Elektrofizyoloji ve Artimi, Yapısal Kalp İşlemleri (Mitral Kapak Değişimi, LAAC, minimal invasive coronary bypass vb.), Karotis Stenozu
 • Nöroradyoloji işlemleri (AVM, Anevrizma, Stroke, vb.) + Nörocerrahi
 • Navigasyon destekli Omurga Cerrahisi İşlemleri (Skolyoz, Vertebroplasti, Kifoplasti, vb.)