1998’den bu yana…

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi biriminde, hastalıkların durumunu izleyerek, çeşitli testler ve prosedürler yaparak cerrahi tedavinin gerekliliği ve zamanlaması belirlenir.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi, fetal dönemden 18 yaşına kadar olan tüm kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenen bir tıbbi birimdir. Pediatrik kardiyoloji ile çok disiplinli bir şekilde hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılır. Pediatrik kalp ve damar cerrahisinde tedavi edilen hastalıkların çoğu doğumsal kalp hastalıklarıdır. Cerrahi tedaviye karar verildikten sonra hasta ameliyat için hazırlanır ve tedavi uygulanır.

Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisinde Hangi İşlemler Yapılır?

Çocuklarda yapılacak kalp ve damar cerrahileri öncesinde hastalığın teşhisi ve takibi için çeşitli testler ve prosedürler uygulanır. Bu prosedürler şu şekilde sıralanabilir:
 • Anjiyografi ve Kalp Kateterizasyonu: Anjiyografi ve kalp kateterizasyonu, kontrast maddesi salınarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. X ışınlarıyla yapılan görüntülemede, kontrast maddenin nereye ve hangi basınçta ulaştığı gözlemlenerek damarların durumuna ilişkin bilgi elde edilir.
 • Kalbin Elektrokardiyografisi (EKG): Kalbin elektrokardiyografisi ile elektrotlar yardımıyla kalbin elektriksel aktivitesi ölçülür. Böylece kalbin istenildiği gibi çalışıp çalışmadığı belirlenir.
 • Kalp Grafiği (Telekardiyografi): Kalp grafiğinde belli bir mesafeden X-ışınları alınarak, kalbin pozisyonu, büyüklüğü, kalp boşlukları ve damar yapısı elde edilir.
 • Ekokardiyografi (EKO): Ekokardiyografi, ses dalgalarıyla yapıldığı için rahimden itibaren uygulanabilen ultrason çekim yöntemidir. Renkli Doppler Ekokardiyografi ile kalp, renkli ve çok boyutlu olarak görüntülenebilir.
 • Egzersiz Testi: Çocuklarda egzersiz testi genellikle 5 yaşından sonra uygulanan bir yöntemdir. Çünkü bu yaşın altındaki çocuklar koşu bandı kullanarak egzersiz testi yapmakta zorlanırlar.

Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisinde Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Yenidoğandan 18 yaşına kadar olan çocukların kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisi Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi’nde yapılmaktadır. Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi’nde tedavi edilen en sık karşılaşılan hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:
 • Hipoplastik Sol Kalp Sendromu: Hipoplastik sol kalp sendromunda kalbin sol tarafında bulunan yapılarda gelişimsel bir gecikme vardır. Erken teşhis önemlidir ve hastalığın tedavisi belirli aralıklarla cerrahi operasyonlar gerektirir.
 • Mavi/Kahverengi Bebek Sendromu: Kirli kanın temiz kanla karışması sonucu meydana gelen hastalıklar olarak bilinen hastalıkların başında mavi/kahverengi bebek sendromları gelir. En sık görülen siyanotik kalp hastalıklarından biri olan Fallot Tetralojisi’nin tanısı echokardiyografi ile konulur ve cerrahi operasyon gerektirir.
 • Ventriküler ve Atrioventriküler Septal Defekt: Ventriküler septal defekt ve atrioventriküler septal defekt olan bebeklerde kalbin duvarları arasında delik bulunur. Genellikle üfürüme ile fark edilen hastalığın kesin tanısı echokardiyografi ile konulur ve gerektiği takdirde anjiyografi yapılır. Deliğin büyüklüğüne göre tedavinin uygulanacağından orta ve büyük delikler cerrahi operasyon gerektirir.
 • Truncus Arteriosus: Kalpten sadece bir büyük damarın çıkması durumuna truncus arteriosus denir. Hastalıkla birlikte ventriküler septal defekt de görülür. Bebeğin sağlık döneminin erken döneminde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklardan biridir.
 • Pulmoner ve Triküspit Atrezi: Pulmoner atrezi ve triküspit atrezi, kalp kapaklarında sorunlar nedeniyle meydana gelen hastalıklardır. Her iki hastalık da çeşitli cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir.
 • Aort Koarktasyonu: Aort damarında daralma koarktasyon olarak adlandırılır. Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalıktır.
 • Patent Duktus Arteriosus: Patent Duktus Arteriosus hastalığında, pulmoner arter ve aorta arasında bir geçit vardır. Geçit cerrahi operasyonla kapatılarak tedavi edilir.

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi – 444 0 205

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Hakkında sağlık rehberi

Dil seçimi yapınız!