1998’den bu yana…

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Kardiyolojisi Birimi’nde yenidoğan dahil olmak üzere tanısal veya tedaviye yönelik kardiyak kateterizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde yaklaşık 100 canlı doğumda 1 görülen doğumsal kalp hastalıklarının tanısında ekokardiyografi yöntemleri, kardiyak kateterizasyon, eforlu elektrokardiyografi, 24 saatlik Holter EKG tetkikleri “Çocuk Kardiyolojisi” biriminde yapılmaktadır. Ayrıca Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Birimi ile işbirliği içerisinde doğumsal kalp hastalıklarının takibinde, kateterizasyon ve cerrahi ile tedavisinde hizmet verilmektedir.

Çocuklarda görülebilen göğüs ağrısı, efor kısıtlılığı ve ritim düzensizlikleri gibi bulgularla kendini gösteren kazanılmış kalp hastalıklarının da tanı ve tedavisi birim tarafından başarıyla yapılmaktadır.

Çocuk Kardiyolojisi Birimi’nde; yenidoğan dahil olmak üzere her türlü çocuğa tanısal veya tedaviye yönelik kardiyak kateterizasyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Kalbinde delikle doğmuş olanların veya kalp kapaklarında darlık olanların anjiyografi ile tedavisi başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalıklarının tanı, izlem ve tedavisi birim tarafından uygulanmaktadır.

Hastalar, anjiyografiden 1 gün önce yatırılıp yaklaşık 2 gün içinde taburcu edilmektedir. Birimde yapılan bazı uygulamalar şunlardır;

  • Üfürüm duyulan hastanın tanı ve tedavisi,
  • Spor raporu,
  • Çocuk Psikiyatrisinde kullanılan ilaçlara ait değerlendirme raporu,
  • Transözefageal ekokardiyografi,
  • İntrakardiyak ekokardiyografi,
  • Tanısal kalp kateterizasyonu,
  • ASD, VSD, PDA kapama,
  • Pulmoner ve aort darlığında balon valvüloplasti,
  • Aort koarktasyonunda balon ve stent anjiyoplasti,
  • Balon atriyal septostomi.

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi – 444 0 205

Çocuk Kardiyolojisi Hakkında sağlık rehberi

Dil seçimi yapınız!