1998’den bu yana…

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC)

Uzman doktor kadrosuyla, tüm kalp ve damar rahatsızlıklarında başarıyla tedavi hizmeti sunar.

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde uzman doktor ve sağlık ekibinden oluşan kadromuzla erişkin ve çocuk hastalardaki tüm kalp ve damar rahatsızlıkları, bypass ameliyatları, kalp kapak ameliyatları ve aorta cerrahisi başarıyla tedavi edilmektedir. Deneyimli kardiyak anestezi ekibi ve her türlü ileri yaşam destek cihazları ile donatılmış KVC yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarı oranlarını arttırmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde hizmet verilen hastalıklar ve tedaviler;

Açık Kalp Operasyonları

 • Koroner Bypass Operasyonları,
 • Atan Kalpte Koroner Bypass Operasyonları,
 • Kalp Kapağı Operasyonları,
 • Mitral Kapak Replasmanı / Plasti (Tamir) Operasyonları,
 • Aort Kapak Replasmanı,
 • Triküspid Kapak Annüloplasti / Replasman Operasyonları.

Asendan Aort Anevrizması Operasyonları

 • Bentall De Bono Operasyonu,
 • Akut Aort Diseksiyonları Operasyonu.

Konjenital Kalp Hastalıklarına Yönelik Operasyonlar

 • ASD,
 • VSD,
 • Fallot Tetralojisi,
 • TGA,
 • Shunt,
 • Pulmoner Banding Operasyonları.

Anevrizma Operasyonları

 • Abdominal Aort Anevrizmaları Endovasküler Tedavileri (EVAR) / Operasyonları,
 • Torasik Aort Anevrizmaları / Diseksiyonları Endovasküler Tedavileri (TEVAR) / Operasyonları,
 • Arter Anevrizması Operasyonları / Endovasküler Tedavileri .(Stent)

Karotis Endarterektomi (Şah Damarı Operasyonları)

Periferik Damar Operasyonları / Girişimsel Tedaviler (Anjiyoplasi)

 • Arteriyel Bypass Operasyonları (AortoBifemoral / AortoFemoral / İleo-Femoral,
 • Femoro- Popliteal, Femoro- Distal Bypass),
 • Periferik Arter Anjiyoplasti (Balon / Stent / Aterektomi),
 • Venöz Anjiyoplasti (Balon / Stent),
 • Arteryel / Venöz Malformasyonlara Yönelik Operasyonlar / Girişimsel Tedaviler (Stent / Koil),
 • Derin Ven Trombozu / Pulmoner Emboli Girişimsel Tedavileri (Trombektomi / Aspirasyon / Tromboliz),
 • Vena Kava Filtresi Takılması / Çıkartılması.

Varis Cerrahisi / Endovenöz Tedaviler

 • Lazer / Radyofrekans / Glue Endovenöz Ablasyon,
 • Skleroterapi.

Hemodiyalize Yönelik Operasyonlar

 • Arteriovenöz Fistül Oluşturma Operasyonları,
 • Geçici / Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi,
 • Hemodiyaliz Fistülü Anjiyoplasti / Revizyon / Kapama Operasyonları.

Aort Cerrahisi

Kalpten çıkan ana atardamar olan ve tüm organlarımızın kan ihtiyacını karşılayan Aorta Hastalıklarına (Aort Anevrizma ve Diseksiyonları) yapılacak cerrahi müdahaleler kalp cerrahisinin en nitelikli ve en ciddi operasyonlarıdır. Operasyonun başarısını belirleyen en önemli faktörlerden birincisi bu operasyonun Aort Cerrahisinde deneyim sahibi bir ekip tarafından yapılmasıdır. Hastanemizde Aorta Cerrahisinde en son teknolojik yöntemleri uygulayan referans merkezi olmayı amaçlamaktadır.

Doğumsal (Konjenital) Kalp Hastalıkları

Hastanemiz, Yenidoğan döneminden başlayarak çocukluk çağını ilgilendiren tüm yapısal çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavilerinde hizmetinizdeyiz.

Damar Cerrahisi

Kalp Cerrahisinin yanı sıra Hastanemizde Kardiyovasküler Cerrahi Ekibi boyun (Karotis) ve ayak damarlarında oluşan hastalıkların cerrahi tedavisinin yanı sıra VARİS tedavisinde klasik yöntemler ile varis tedavisi hizmeti de vermektedir.

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi – 444 0 205

Kalp ve Damar Cerrahisi (KVC) Hakkında sağlık rehberi

Dil seçimi yapınız!