1998’den bu yana…

Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

Nükleer Tıp

Son teknoloji cihazlarla gelişmiş bir görüntüleme hizmeti sunar.

Nükleer Tıp hastalıklara tanı konulması için hastalık ve organa yönelik düşük doz radyoaktif maddelerin ve farklı cihazların kullanıldığı fonksiyonel ve yapısal değerlendirmenin birlikte yapılabildiği gelişmiş bir görüntüleme bölümdür. Görüntülemede PET/CT ve Gama Kamera (sintigrafi) cihazları kullanılmaktadır ve bölümümüzde kullanılan cihazlar son teknoloji ürünüdür.

Onkolojik PET/CT

Kanserin teşhisinde, evresinin belirlenmesinde (yaygınlığın saptanması), tedavi planlama ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılır. Tek enjeksiyon sonrası yaklaşık yarım saat süren kolay bir görüntüleme işlemidir. Kanser vakalarında erken ve doğru teşhis için güncel en iyi yöntemdir.

Beyin PET

Özellikle cerrahi düşünülen epilepsi (sara) hastalarında epilepsinin kaynaklandığı bölgenin saptanmasında ve cerraha yol göstermede önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Alzheimer, demans ve Parkinson hastalıklarının tanı ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Miyokard PET

Kalp krizi geçiren hastalarda enfarkt sahasında girişimsel işlem gerektiren canlı doku varlığı olup olmadığının araştırılmasında uygulanır .

Gama Kamera (Sintigrafi)

Miyokard sintigrafisi: Başlıca Koroner arter hastalığı şüphesi olan hastaların değerlendirilmesinde, stent ve by pass gibi işlem öyküsü olan olgularda yeniden damar tıkanması olup olmadığının araştırılmasında, enfarkt geçiren hastalarda enfarkt sahasının genişliği ve canlı doku varlığının  araştırılması amacı ile uygulanır.

Kemik sintigrafisi: Kemik metastazlarının ve kemiğe ait tümörlerin değerlendirilmesinde, kemikte enfeksiyon şüphesinde, protezlerde gevşeme ve enfeksiyon araştırılmasında, Travmatik kemik patolojilerinin (stress kırığı vb.) değerlendirilmesinde, aseptik nekroz vb. hastalıklar için uygulanır.

Böbrek sintigrafisi (DTPA-DMSA): Böbrek fonksiyonunun değerlendirilmesi ve takibi, idrar yollarında tıkanıklık ile seyreden hastalarda böbrek fonksiyonlarının ve drenajın değerlendirilmesi, Transplant böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Transplantasyon öncesi vericilerin böbrek fonksiyonlarının tanımlanması, böbrek kökenli hipertansiyonun araştırılması, Akut pyelonefrit ve böbrek hasarının değerlendirilmesi amacı ile uygulanır.

Tiroid sintigrafisi: Başlıca hipertroidi ayırıcı tanısı, nodül varlığı ve fonksiyonu (sıcak-soğuk), cerrahi sonrası kalan tiroid dokusu araştırılması  amacıyla uygulanır.

Gastroözefagial reflü (GÖR) sintigrafisi: GÖR ve/veya buna bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen kronik gece  öksürüğü kilo alımında gerilik, kusma,  astmatik atak gibi durumlarda teşhise yardımcı olmak amacı ile uygulanır.

Lenfosintigrafi: Lenf yollarında tıkanıklık ve ödem nedenlerinin araştırılması amacı ile uygulanır.

Gözyaşı Yolları Sintigrafisi: Gözde sulanma ile seyreden göz yaşı yollarında tıkanıklık şüphesi bulunan hastalarda tanı amaçlı uygulanır. Sintigrafi işlemleri ile ilgili iletişim kanallarımızdan bize ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi – 444 0 205

Nükleer Tıp Hakkında sağlık rehberi

Dil seçimi yapınız!