1998’den bu yana…

Tıbbi Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen ve birçoğu ancak mikroskop altında görülebilen küçük canlıları inceleyen bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların birçoğu insanlarda hastalıklara neden olur. Bunlar başlıca bakteri, virüs, mantar ve parazitlerdir. Medicine Hospital Mikrobiyoloji Laboratuvarı‘nda bu mikroorganizmalar incelenebilmekte ve insanları etkileyen hastalıklar belirlenebilmektedir.

Çıplak gözle göremediğimiz bu mikropların neden olduğu hastalıklara genel olarak bulaşıcı hastalıklar denir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etmeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu birimde bulaşıcı mikroorganizmalarla ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkıları ile çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanı, tedavi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi Çağrı Merkezi – 444 0 205

Tıbbi Mikrobiyoloji Hakkında sağlık rehberi

Dil seçimi yapınız!