1998’den bu yana…

Atlas Üniversitesi Kelebek Etkisi

Kelebek etkisi, bir durumun başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Amazon Ormanları’nda bir kelebeğin kanat çırpması dünyanın yarısını dolaşabilecek bir kasırganın oluşmasına neden olabilir.

Dil seçimi yapınız!